Skip to content

Laatst geupdate op 11 mei, 2023

Spiersarcoïdose

Bij sarcoïdose komen spierklachten nogal eens voor. Deze klachten kunnen worden veroorzaakt doordat er granulomen of ontstekingsgerelateerde producten  in de spieren voorkomen of door de vermoeidheid ten gevolge van het algemeen voorkomen van sarcoïdose.

Bij 50 tot 80% van alle mensen met sarcoïdose komen granulomen in de spieren voor.

Granulomen in de spieren geven vrijwel nooit aanleiding tot klachten. Soms kan er wel spierkrachtverlies optreden en dat betreft dan meestal de bovenarmen (bovenhands tillen) en bovenbenen (traplopen). Dit wordt myopathie genoemd. Zeer zelden kan er een spierontsteking optreden (myositis). Er is dan sprake van spierzwakte en spierpijn.

Ook kan een gehele spier verdikt zijn door sarcoïdose gerelateerd ontstekingsmateriaal.

Diagnose

Indien het vermoeden bestaat dat er spierafwijkingen bestaan, kunnen een aantal onderzoeken duidelijkheid geven:

• Bloedonderzoek op spierenzymen met name van creatininefosfokinase (CPK),
• Spierstatus, een spierkrachtonderzoek van verschillende spiergroepen,
• Elektromyogram (EMG): Geleidingsonderzoek van de zenuwen en spieren
• MRI scan: Beeldvormend onderzoek via magnetische velden
• Stofwisselingsonderzoek (zelden nodig),

Het wegnemen en onderzoeken van een stukje spier (biopsie) kan nodig zijn voor de diagnose myositis (spierontsteking) of myopathie.

Behandeling

Wanneer er abnormale concentraties spierenzymen in het bloed gemeten worden, spontaan of na minimale inspanning, dan wordt gesproken van spierontsteking. Verder belasten in dergelijke gevallen is dan mogelijk schadelijk.

Medicatie

De spierontsteking wordt meestal met medicijnen behandeld. Bijvoorbeeld met analgetica of NSAID’s. Bij heftige ontstekingen zijn vaak corticosteroïden nodig. Anderzijds hebben corticosteroïden soms een averechts effect op spierpijn en spierkracht.

Naast medicijnen die op de individuele situatie moeten zijn toegesneden, kan een gebalanceerd revalidatieprogramma van belang zijn.

Oefentherapie

Het is van belang om te onderzoeken of de spierklachten slechter of juist beter worden bij belasting.

Uiteindelijk leiden spierklachten, door ze minder te gebruiken en ze te ontzien, tot vermindering van spierkracht. Dit verlies aan spierkracht kan worden vermeden door training. Deze training dient op maat te zijn: gedoseerde training. Dit kan professioneel geschieden door een fysiotherapeut.

Back To Top