skip to Main Content

Algemene klachten

« Terug naar artikel

Een deel van de klachten die voorkomen bij sarcoïdose zijn klachten die geen direct verband lijken te houden met de plaats waar de granulomen zich bevinden. Hoe dat komt is niet bekend.

De klacht die veruit het meest voorkomt is vermoeidheid, maar ook gewrichtsklachten, spierpijn,  gewichtsverlies, duizeligheid, verstoring van de calciumhuishouding, concentratieproblemen, geheugenverlies, koorts en slaapproblemen of slaapstoornissen zoals slaapapneu komen regelmatig voor.

Sarcoïdosevermoeidheid

De vermoeidheid die bij sarcoïdose voorkomt noemen we sarcoïdosevermoeidheid. Sarcoïdosevermoeidheid is voor de meeste sarcoïdosepatiënten een uitputtende vermoeidheid die jarenlang kan blijven bestaan, ook als er geen ziekteactiviteit meer aanwezig is!

Lees meer over sarcoïdosevermoeidheid
Back To Top