skip to Main Content

Impact van sarcoïdosevermoeidheid

« Terug naar artikel

Kwaliteit van leven
In diverse Nederlandse studies naar de kwaliteit van leven bij sarcoïdose werd onder meer de  aanwezigheid van vermoeidheid vastgelegd met behulp van internationale vragenlijsten (KSQ, WHOQOL-100 en SF-36). Vermoeidheid blijkt een grote samenhang te hebben met de kwaliteit van leven. Dit heeft zowel betrekking op het sociale leven als het maatschappelijke leven van de mensen met sarcoïdose.

Sociale gevolgen
Het is voor de patiënt enorm moeilijk dat er geen enkel objectief bewijs of oorzaak  is te vinden voor de sarcoïdosevermoeidheid terwijl deze klachten erg veel impact hebben. Daar komt bij dat de vermoeidheid vaak niet zichtbaar is. Hierdoor kunnen sociale problemen ontstaan. De omgeving ziet niet in dat de patiënt nog steeds klachten heeft samenhangend met de doorgemaakte aandoening. Vaak wordt niet aanvaard dat iemand iets gewoonweg niet kan.

De sarcoïdosevermoeidheid kan ook veel bijkomende klachten geven zoals problemen met concentratie, pijn in spieren en gewrichten en hoofdpijnklachten. Helaas kunnen deze klachten ook passen bij de sarcoïdose zelf. Hierdoor is lastig te bepalen waar het vandaan komt.

Maatschappelijke gevolgen
Daarnaast kunnen problemen ontstaan als de sarcoïdosepatiënt (nog) niet of niet volledig kan deelnemen aan het arbeidsproces. De objectieve parameters die bedrijfsartsen verlangen ten aanzien van de ziekteactiviteit en de vermoeidheid ontbreken helaas. De inschatting van de benutbare mogelijkheden is daardoor dus niet objectief vast te stellen.

Lees meer over werken met sarcoïdose

Meetbaarheid

Vermoeidheid is lastig aan te tonen of te meten omdat het geen objectieve maat kent.  Er bestaat geen onderzoek waarmee de mate van vermoeidheid objectief kan worden vastgesteld. Dit wordt gemeten aan de hand van vragenlijsten. Een van die vragenlijsten is de Fatigue Assesment Scale (FAS). Via de site van ildcare kun je deze digitaal invullen en eventueel printen.

Door deze lijst met regelmatige tussenpozen (bijvoorbeeld van drie maanden) in te vullen ontstaat er ook een beeld van de ontwikkeling van de vermoeidheid. U kunt deze ook meenemen naar uw behandelend arts.

Ben je al lid? Log dan in
Nog geen lid? Word dan lid om deze informatie te kunnen lezen 

U moet zijn aangemeld om deze inhoud te bekijken.

Back To Top