skip to Main Content

Oorzaak en behandeling van vermoeidheid

« Terug naar artikel

Oorzaak

Tijdens de fase van actieve ziekte wordt de sarcoïdosevermoeidheid verklaard door de afweerreactie van het lichaam. Hierbij komen allerlei stoffen in het immuunsysteem vrij (vooral boodschappereiwitten die cytokinen genoemd worden) die leiden tot vermoeidheid.

Als de ziekte minder actief of niet meer actief is, is het moeilijk om een duidelijke oorzaak voor de vermoeidheid aan te duiden. In een onderzoek naar het post-sarcoïdose chronisch vermoeidheidssyndroom werd aangetoond dat het immuunsysteem van vermoeide patiënten anders werkt dan die van patiënten die geen last hadden van dit syndroom.

Ook zijn er aanwijzingen dat het pijnverwerkingssysteem en het stresshormoonsysteem anders werken. Het is onduidelijk of dit door de ziekte gekomen is of dat dit voor het constateren van de ziekte ook al was. Om de vermoeidheid tijdens en na sarcoïdose beter te begrijpen, is meer onderzoek nodig.

Behandeling

Tot op heden is er geen doeltreffende van de sarcoïdosevermoeidheid bekend. Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar over de vraag of de gebruikelijke medicamenteuze middelen al of niet een gunstig effect op de vermoeidheid kunnen uitoefenen.

Van corticosteroïden is bekend dat ze een stimulerend effect kunnen hebben, maar ook een negatief effect op de spieren kan het gevolg zijn. In dit laatste geval kan de vermoeidheid juist toenemen. Of de nieuwere therapeutische mogelijkheden, zoals de anti-TNF-alfamiddelen, een gunstig effect op de vermoeidheid zullen kunnen bewerkstelligen, zal nog moeten blijken.

Onderzoeken bij de ziekte van Crohn hebben uitgewezen dat anti-TNF-alfamiddelen wellicht een gunstig effect op vermoeidheid hebben. Naast medicatie zou ook fysiotherapie uitkomst kunnen bieden. Helaas bestaat er geen specifiek trainingsprogramma voor sarcoïdose.

Tenslotte, zouden vermoeide sarcoïdosepatiënten ook baat kunnen hebben bij cognitieve gedragstherapie en mindfullnesstraining. In het chronisch vermoeidheidssyndroom is aangetoond dat deze beide vormen van therapie effectief zijn.

Naast al deze mogelijkheden, zijn op dit moment begeleiding en ondersteuning van de sarcoïdosepatiënt van groot belang om de ongunstige weerslag van de vermoeidheid op de familiaire en sociaal-professionele relaties zoveel mogelijk te beperken.

Ben je al lid? Log dan in
Nog geen lid? Word dan lid om deze informatie te kunnen lezen

Ben je al lid? Log dan in
Nog geen lid? Word dan lid om deze informatie te kunnen lezen 

U moet zijn aangemeld om deze inhoud te bekijken.

Back To Top