Skip to content

Laatst geupdate op 9 januari, 2022

Je gegevens

Privacy staat bij Sarcoidose.nl hoog in het vaandel, daarom worden alle gegevens die je invoert op onze website via een beveiligde verbinding verzonden. Onze website beschikt over een SSL-certificaat: Dit is herkenbaar aan de toevoeging HTTPS aan de webpagina. Bij het bezoeken van niet veilige sites krijg je in de meeste browsers een waarschuwing hierover; deze waarschuwing zul je bij ons niet tegenkomen.

De gegevens die je zelf invult op de inschrijflijsten en webformulieren zijn, behalve de met * gemarkeerde velden optioneel, en vul je dus vrijwillig in. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze bedoeld zijn en verwijderd zodra dit doel is bereikt. Onder geen beding zal Sarcoidose.nl informatie van of over mensen wiens gegevens in onze administratie zijn opgenomen of opgenomen zijn geweest verstrekken aan derden.

Verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AvG, voor de tekst zie deze link), de Nederlandse implementatie van de General Data Protection Regulation (GDPR, voor de tekst zie deze link), de Europese wetgeving inzake de bescherming van gegevens en persoonsdata. In het kader daarvan is onze Webmaster aangesteld als Functionaris Gegevensbescherming (voor de uitleg zie deze link), en als zodanig ingeschreven in het register bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer FG005976.

Op deze manier denken wij alles te doen om zo veilig en betrouwbaar mogelijk met jouw gegevens om te gaan. Mocht je toch niet willen dat we jouw gegevens (of een deel daarvan) verwerken kan je dat aangeven middels een melding aan ons algemeen emailadres: info@sarcoidose.nl.

Ledenadministratie

De persoonsgegevens van onze leden en proefleden worden alleen opgeslagen in onze ledenadministratie wanneer je Sarcoidose.nl een aanmeldingsformulier toestuurt of als je je aanmeld als (proef)lid via de website sarcoidose.nl. Deze gegevens blijven te allen tijde geheim en worden alleen intern gebruikt, bijvoorbeeld voor het toezenden van de SarcoScoop, uitnodigingen voor bijeenkomsten en het innen van de contributie. Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt en blijven dus te allen tijde binnen Sarcoidose.nl.

De ledenadministratie wordt gevoerd door Stichting MEO; de MEO medewerkers, Sarcoidose.nl vrijwilligers en derde partijen (zoals bijvoorbeeld de verzender van de SarcoScoop) die vanuit hun functie toegang hebben of hebben gehad tot de persoonsgegevens hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Sarcoidose.nl behoudt zich het recht voor om (proef)leden te benaderen voor onder andere oproepen tot deelname aan onderzoek omtrent sarcoïdose of oproepen van Sarcoidose.nl zelf. Deze oproepen zullen vanuit Sarcoidose.nl zelf plaatsvinden.

Om te kunnen inloggen op de Sarcoidose.nl website zijn binnen de website alleen je inlognaam en wachtwoord opgeslagen.

Sarcoidose.nl postzegels

Bij de aanschaf van onze Sarcoidose.nl postzegels worden de persoons- en contactgegevens opgeslagen die nodig zijn voor het verzenden van uw bestelling. Ook deze gegevens zullen nimmer aan derden worden doorgegeven. Sarcoidose.nl behoudt zich wel het recht voor om deze gegevens te gebruiken voor interne doeleinden.

Inzagerecht

Je hebt te allen tijde het recht de gegevens in te zien die Sarcoidose.nl van je heeft opgeslagen. Neemt daarvoor contact op met de ledenadministratie van Sarcoidose.nl via info@sarcoidose.nl.

In onze websitevoorwaarden vind je meer informatie over onder andere de doelstelling van deze website, copyright en cookies.

Bekijk de websitevoorwaarden
Back To Top