Privacyverklaring

  • Laatst bijgewerkt:
  • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel

Je gegevens

Privacy staat bij de SBN heel hoog in het vaandel, daarom worden alle gegevens die je invoert op onze website via een beveiligde verbinding verzonden. Onze website beschikt over een SSL-certificaat: Dit is herkenbaar aan het slotje in je browser, de groene adresbalk in de browser en de toevoeging HTTPS aan de webpagina. Al je gegevens worden alleen opgeslagen voor intern gebruik. Onder geen beding zal de SBN informatie van of over mensen wiens gegevens in onze administratie zijn opgenomen of opgenomen zijn geweest verstrekken aan derden. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ledenadministratie

De persoonsgegevens van onze leden en proefleden worden alleen opgeslagen in onze ledenadministratie wanneer je de SBN een aanmeldingsformulier toestuurt of als je je aanmeld als (proef)lid via de website www.sarcoidose.nl. Deze gegevens blijven te allen tijde geheim en worden alleen intern gebruikt, bijvoorbeeld voor het toezenden van de SarcoScoop, uitnodigingen voor bijeenkomsten en het innen van de contributie. Persoonsgegevens worden nimmer aan derden verstrekt en blijven dus altijd binnen de SBN.

De ledenadministratie wordt gevoerd door Stichting MEO; de MEO medewerkers, SBN vrijwilligers en derde partijen (zoals bijvoorbeeld de verzender van de SarcoScoop) die vanuit hun functie toegang hebben of hebben gehad tot de persoonsgegevens hebben allemaal een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

De SBN behoudt zich het recht voor om (proef)leden te benaderen voor onder andere oproepen tot deelname aan onderzoek omtrent sarcoïdose of oproepen van de SBN zelf. Deze oproepen zullen vanuit de SBN zelf plaatsvinden.

Om te kunnen inloggen op de SBN-website, zijn op de website alleen je inlognaam, wachtwoord, postcode en lidnummer opgeslagen.

Forum

Alleen mensen die (proef)lid zijn van de SBN of zich als forumlid hebben geregistreerd kunnen alle berichten lezen op ons Sarcoïdoseforum. Een klein aantal rubrieken is wel voor iedereen zichtbaar. Om voor je privacy te zorgen op het forum kun je zelf een aantal maatregelen nemen:

  1. Gebruik niet je echte naam, maar een fictieve naam;
  2. Plaats in je berichten geen telefoonnummers of mailadressen.

Om het door jou opgegeven e-mailadres voor het forum niet zichtbaar te maken voor anderen, kun je bij registratie of op een later moment een vinkje zetten bij ‘e-mailadres verbergen’. Het gegeven wachtwoord voor het forum wordt gecodeerd opgeslagen en is door niemand te achterhalen, ook niet door de SBN zelf.

Het forum wordt overigens niet doorzocht of geïndexeerd door zoekmachines. Meer informatie over de regels op het forum kun je nalezen in de forumregels.

Het forum wordt vanaf 2018 niet meer actief ondersteund, en is inmiddels vervangen door de besloten Facebook-groep SBN sarcoïdose dialoog. Aangezien Facebook een veel groter bereik heeft, en omdat al zeer veel leden en lotgenoten toegang hebben via Facebook met hun eigen inloggegevens is het de meest efficiënte manier om met elkaar in contact te komen én blijven. Op deze manier hoeft men geen aparte inloggegevens meer te onthouden om deel uit te maken van de SBN-gemeenschap.

De SBN-inloggegevens blijven nog wel nodig om toegang te krijgen tot de beschermde content op onze website.

SBN postzegels

Bij de aanschaf van onze SBN postzegels worden de persoons- en contactgegevens opgeslagen die nodig zijn voor het verzenden van uw bestelling. Ook deze gegevens zullen nimmer aan derden worden doorgegeven. De SBN behoudt zich wel het recht voor om deze gegevens te gebruiken voor interne doeleinden.

Inzagerecht

Je hebt te allen tijde het recht de gegevens in te zien die de SBN van je heeft opgeslagen. Neemt daarvoor contact op met de ledenadministratie van de SBN via info@sarcoidose.nl.

In onze websitevoorwaarden vind je meer informatie over onder andere de doelstelling van deze website, copyright en cookies.

Bekijk de websitevoorwaarden
Delen