skip to Main Content

SarcoScoop

« Terug naar artikel

De SarcoScoop is het verenigingsblad van Sarcoidose.nl. Het verschijnt vier keer per jaar en heeft een gedrukte oplage van ongeveer 2.200 exemplaren. Daarnaast wordt het aan ongeveer 2.000 mensen en instellingen digitaal verstrekt. Het blad wordt gemaakt door ervaringsdeskundigen en kent een aantal rubrieken en columns. De SarcoScoop is voor leden, mensen uit hun sociale en maatschappelijke omgeving, zorgprofessionals en andere belangstellenden.

In het blad houden we u op de hoogte van ontwikkelingen over sarcoïdose in de breedste zin van het woord. Voor reacties, ervaringsverhalen en kopij kunt u zich wenden tot: redactie@sarcoidose.nl.

Thema: Zorg

 • Basisbehoeften en drijfveren
 • Mantelzorg: onmisbare steun
 • Nieuwe inzichten gepresenteerd
 • Uitnodiging ALV
Open SarcoScoop

Thema: Onderzoek

 • Psychologische en social impact
 • Waar vind ik goede zorg?
 • Jouw hulp is meer dan welkom
Open SarcoScoop

Thema: Groei & Ontwikkeling

 • Sarcoïdosetriggers onderzocht
  • Geheimen van sarcoïdose steeds verder ontrafeld
 • Ziek zijn is niet het einde
  • Doorgroeien is vaak een kwestie van willen
 • Uitnodiging jubileumfeest
  • Bent u erbij op ons feest op 17 november?
Open SarcoScoop

Thema: Netwerk

 • Kleiner wordende wereld
  • Sterk door je netwerk
 • Zorg voor je netwerk
  • Controle over de contacten, kennis en zorg
 • 40-jarig bestaan
  • Grootse jubileumbijeenkomst op 17 november
Open SarcoScoop
Back To Top