SarcoScoop

 • Laatst bijgewerkt:
 • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel

De SarcoScoop is het verenigingsblad van de SBN. Het verschijnt vier keer per jaar en heeft een gedrukte oplage van ongeveer 2.200 exemplaren. Daarnaast wordt het aan ongeveer 2.000 mensen en instellingen digitaal verstrekt. Het blad wordt gemaakt door ervaringsdeskundigen en kent een aantal rubrieken en columns. De SarcoScoop is voor leden, mensen uit hun sociale en maatschappelijke omgeving, zorgprofessionals en andere belangstellenden.

In het blad houden we u op de hoogte van ontwikkelingen over sarcoïdose in de breedste zin van het woord. Voor reacties, ervaringsverhalen en kopij kunt u zich wenden tot: redactie@sarcoidose.nl.

Thema: Netwerk

 • Kleiner wordende wereld
  • Sterk door je netwerk
 • Zorg voor je netwerk
  • Controle over de contacten, kennis en zorg
 • 40-jarig bestaan
  • Grootse jubileumbijeenkomst op 17 november
Open SarcoScoop

Thema: Regie

 • Leer ermee leven
  • Is het leven maakbaar
 • Medicijngebruik
  • Wie heeft de regie
 • Uitnodiging ALV
  • Afscheid en nieuwkomers
Open SarcoScoop

Thema: Werk

 • Chronisch ziek zijn is hard werken
  • Blijf openstaan voor de mooie dingen van het leven
 • Zeer geslaagde ledendag
  • Plenaire lezingen en workshops
 • Doe mee: ZorgkaartNederland en Longmonitor
  • Uw inbreng telt!
 • SBN gaat verhuizen
  • Op weg naar een toekomstbestendige infrastructuur
Open SarcoScoop

Thema: Sociale omgeving

 • Confronterende ambities
  De verdwenen vanzelfsprekendheid
 • Geen zekerheden meer
  Een verplicht stoeltje aan de zijlijn
 • Be patient
  De noodzaak van nee zeggen
 • Sociale media, een zegen of eenzaamheid
  Een vlucht in de virtuele realiteit
Open SarcoScoop
Delen