SarcoScoop

 • Laatst bijgewerkt:
 • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel

De SarcoScoop is het verenigingsblad van de SBN. Het verschijnt vier keer per jaar en heeft een oplage van ongeveer 2.000 exemplaren. Het blad wordt gemaakt door ervaringsdeskundigen en kent een aantal rubrieken en columns. De SarcoScoop is voor leden, mensen uit hun sociale en maatschappelijke omgeving, zorgprofessionals en andere belangstellenden.

In het blad houden we u op de hoogte van ontwikkelingen over sarcoïdose in de breedste zin van het woord. Voor reacties, ervaringsverhalen en kopij kunt u zich wenden tot: redactie@sarcoidose.nl.

Thema: Werk

 • Chronisch ziek zijn is hard werken
  • Blijf openstaan voor de mooie dingen van het leven
 • Zeer geslaagde ledendag
  • Plenaire lezingen en workshops
 • Doe mee: ZorgkaartNederland en Longmonitor
  • Uw inbreng telt!
 • SBN gaat verhuizen
  • Op weg naar een toekomstbestendige infrastructuur
Open SarcoScoop

Thema: Sociale omgeving

 • Confronterende ambities
  De verdwenen vanzelfsprekendheid
 • Geen zekerheden meer
  Een verplicht stoeltje aan de zijlijn
 • Be patient
  De noodzaak van nee zeggen
 • Sociale media, een zegen of eenzaamheid
  Een vlucht in de virtuele realiteit
Open SarcoScoop

Thema: Pijn

 • Zit chronische pijn in het brein?
  • Kennis van pijnsysteem verminderd de bedreiging
 • Sarcoïdose is geen COPD of Astma
  • Nivelrapport vergelijkt patiëntenervaringen
 • 23 september: Ledendag
  • Inschrijving is geopend 
 • Een toekomstbestendige SBN
  • Over bindkracht en maatwerk
Open SarcoScoop

Thema: Ervaring

 • Hoe ideaalbeeld van zelfregie in de zorg
  • Hoe reëel is die maatschappelijke verwachting
 • Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
  • Zaterdag 20 mei, Nijkerk
 • Bent u de nieuwe versterking van ons bestuur?
  • Vacature voorzitter
 • Beoordelingsrichtlijnen voor verzekeringsartsen zijn nodig
  • Maak werk van arbeidsparticipatie en vul de vragenlijst in
Open SarcoScoop
Delen