Skip to content

De toekomst: regulier én alternatief genezen?

Steeds meer patiënten gebruiken naast hun reguliere behandeling alternatievegeneeswijzen om hun klachten te verminderen. Verzekeraars vergoeden tegenwoordig acupunctuur, en als je homeopathie intikt bij Google krijg je ruim 4 miljoen hits.

Omdat wij als redactie vooral geloven in zelfbeschikking, hebben we besloten een artikel te wijden aan dit onderwerp. Uitdagend? Zeker! Verstandig? Laat het ons weten! Er bestaat behoorlijk wat controverse tussen ‘regulier’ en ‘alternatief’ en men praat niet mét, maar vooral over elkaar. Opvallend zijn de extreme opvattingen bij beide stromingen. Zijn dan echt alle alternatieve genezers kwakzalvers en alle reguliere genezers loopjongens van de farmaceutische industrie?

In dit artikel richten we ons op het gebruik van de alternatieve geneeskunde als aanvulling op de reguliere geneeskunde en niet ter vervanging van de reguliere geneeskunde!

Het grootste bezwaar vanuit de reguliere geneeskunde blijft dat het effect van alternatieve behandelmethoden niet wetenschappelijk aantoonbaar is. Hierdoor lijken andere theorieën bij voorbaat onmogelijk. Daarnaast werken de ‘regulieren’ volgens een onderzoeksmethodiek die zeer effectief en systematisch te werk gaat en grote successen boekt.


Er bestaat controverse tussen ‘regulier’ en ‘alternatief’.

In de medische wetenschap wordt uitgegaan van een scheiding van lichaam en geest (die elkaar wel op een of andere manier beïnvloeden). Veel alternatieve genezers betrekken de geest wel bij de genezing, en dit vormt weer een groot deel van hún succes. Echter, vaak zijn de geneeswijzen zelf vooral pragmatisch, nauwelijks theoretisch onderbouwd of onderzocht op effectiviteit. Dat wil zeggen, niet volgens de regels van de heersende wetenschapsgemeenschap.

De belangstelling voor alternatieve geneeswijzen groeit

Een voorbeeld. In de homeopathie is de werking van een medicijn gebaseerd op verdunning van de werkzame stof en de reactie van het lichaam. Je lichaam zou op basis van dit verdunde stofje zichzelf beschermen tegen de ziekte. In de reguliere geneeskunde zijn de medicijnen gebaseerd op aantoonbare werkzame stoffen. Iemand die dus vanuit de reguliere geneeskunde de homeopathie onderzoekt, zoekt naar een werkzame stof, die met de gangbare meetmethoden niet te vinden is.

Aantal alternatieve behandelmethoden groeit

Voor zowel alternatief als regulier zijn de eigen theorieën over ziekte, gezondheid en genezing een correcte weergave van de werkelijkheid. Deze manier van denken vormt de basis voor de onoverkomelijke communicatie- en samenwerkingsproblemen tussen de twee groepen.

 

Hoe onderscheid je een professioneel genezer van een kwakzalver?

Reguliere artsen hebben een opleiding gevolgd aan een medische faculteit. Erkende artsen zijn als zodanig landelijk geregistreerd. Bij alternatieve genezers ligt dit anders. Voor een aantal behandelmethoden bestaan beroepsorganisaties. Bij behandelmethoden waar geen beroepsorganisatie voor bestaat, is de kans groter om een ‘kwakzalver’ te treffen, ook omdat er geen toezicht is en geen erkende diploma’s bestaan. Een goed alternatief genezer zal bij een (ernstige) ziekte nooit aanraden om geheel af te zien van reguliere behandelmethoden.<,/span>

De vraag is of deze geneeswijzen samen moeten komen. In de praktijk ziet men een enorme toename van het gebruik van de alternatieve geneeskunde, naast de reguliere geneeskunde. Inmiddels heeft de WHO (World Health Organization) een lijst opgesteld van zo’n honderd aandoeningen, die effectief kunnen worden behandeld met oosterse geneeswijzen. Ook de bij ons bekende ‘alternatieve’ acupunctuur is door de WHO officieel geaccepteerd als geneeswijze. Weliswaar niet voor alle ziekten, maar toch lijkt de alternatieve geneeskunde echt bezig te zijn aan een niet te stuiten opmars. Dat geldt niet alleen in Nederland. In 2005 schrapte Zwitserland de alternatieve behandelwijzen uit de ziekteverzekering. Maar in 2009 stemde tweederde van de Zwitsers in een referendum voor opname van de alternatieve behandelingen in de ziektekostenverzekering. Wat ligt er ten grondslag aan het succes van deze geneeswijze?

De alternatieve geneeskunde gebruikt de holistische benadering

Holistische benadering

De reguliere geneeskunde erkent dat ziektebeelden kunnen worden veroorzaakt door psychische factoren. Bijvoorbeeld bij een maagzweer is het duidelijk dat stress de kwaal kunnen veroorzaken. Vervolgens wordt er voornamelijk lichamelijk behandeld. Vaak wordt weinig aandacht besteed aan hoe de patiënt zich voelt. De aandacht gaat vooral uit naar het zieke orgaan.


Welke weg zou de patiënt het meest helpen?

Bij de alternatieve geneeskunde wordt vanuit de holistische benadering gekeken naar ziekte. Men bekijkt het lichaam als geheel en ook de geestelijk kant van de ziekte wordt erkend en behandeld (hierbij bedoelen we niet te zeggen dat de desbetreffende behandeling ook effectief is). Daardoor heeft de patiënt veel minder het gevoel dat er aan zijn psychisch leed (al dan niet veroorzaakt door ziekte) voorbij wordt gegaan. Gewenst of niet, vaak gebruiken (chronische) patiënten de twee methodes naast elkaar. Ook de reguliere artsen kunnen er dus niet meer omheen. Het zou mooi zijn voor de patiënt als er een manier wordt gevonden om het beste uit alle geneeswijzen te gebruiken. Het zou al een begin zijn, als er ruimte is voor de verschillende vormen van behandeling om elkaar niet uit te sluiten, maar samen te werken.

 

Alternatieve geneeswijzen

Dit zijn alle therapieën, geneesmiddelen en diagnostische handelingen waarvoor geen algemeen aanvaard wetenschappelijk bewijs van geneeskundige effectiviteit geleverd is. En die meestal niet aan medische faculteiten of officieel erkende paramedische opleidingen worden gedoceerd. Deze geneeswijzen worden ook door niet-artsen uitgeoefend.

Back To Top