Skip to content

Over vooroordelen en perspectief

Sommige mensen met sarcoïdose hebben nauwelijks klachten en kunnen prima functioneren in hun werk en hun sociale leven. Voor de meesten levert sarcoïdose echter wel beperkingen op; zij zijn bijvoorbeeld genoodzaakt om (tijdelijk) minder te gaan werken of hun sociale leven op een lager pitje te zetten.

Vanuit je omgeving levert het ‘niet aanwezig kunnen zijn’ of ‘op het laatste moment moeten afzeggen’ vaak allerlei (voor)oordelen op; men vindt er wat van en uit dat, direct of indirect, verbaal of non-verbaal. Dat er aan de buitenkant meestal niets zichtbaar is van sarcoïdose maakt het voor de buitenwacht nog ingewikkelder. Natuurlijk weet je zelf wel beter maar zulke opmerkingen komen toch soms hard aan, zeker als ze komen van mensen waarvan je het niet verwacht.

Ander perspectief

Je collega’s, kennissen, familie en de buren vragen in eerste instantie vaak wel wat er met je aan de hand is en zijn oprecht geïnteresseerd. Maar zij hebben geen ervaring met een ziektebeeld dat mogelijk lang duurt, grillig is, allerlei verschillende klachten op kan leveren en ook weer terug kan komen. Zij hebben dus waarschijnlijk ook heel andere verwachtingen van een ziekteverloop, een ander perspectief.

Daar komt bij dat de verandering die voor jou en je gezin heel concreet en tastbaar is voor de mensen daarbuiten veel minder zichtbaar is. Een verandering die tijd kost om een plaats te krijgen in jouw leven.

Daardoor komt begrip vanuit je omgeving niet vanzelf, als je wilt dat zij het begrijpen zul je dat dus moeten uitleggen. Wat je dan allemaal uitlegt en aan wie bepaal je zelf. Het belangrijkste is dat de mensen die dicht bij je staan het goed begrijpen, daarom is het verstandig om daar energie in te steken. Voor de mensen die verder van je afstaan is het begrip minder van belang. Choose your battles.

Back To Top