Skip to content

Wat doet de Adviesraad?

Voor leden maar ook voor zorgverleners 

Sarcoïdose is niet uitsluitend een longaandoening, het is een systeemziekte waar bij veel patiënten de longen ook betrokken zijn. Bij de diagnostiek en behandeling zijn dus meestal meerdere medische disciplines betrokken. Binnen onze AdviesRaad (AR) komt dit multidisciplinaire karakter ook tot uitdrukking. 

In de AR zijn verschillende medische specialismen vertegenwoordigd, maar ook paramedici zoals een fysiotherapeut en niet-medici zoals een arbeidsjurist. De AdviesRaad informeert de vereniging in ons jaarlijks overleg over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van onderzoek en de zorg. Ook adviseert zij het bestuur over beleidsmatige zaken.

Maar de leden van de AdviesRaad kunnen ook een steentje bijdragen in uw regie. Zij beantwoorden namelijk vragen van leden die voor onze ervaringsdeskundigen (de contactpersonen) te ver gaan. Uiteraard geldt daarbij wel dat onze AR-leden uw (medisch) dossier niet kennen. Voor vragen die erg specifiek zijn is er daarom de mogelijkheid dat uw behandelaar overlegt met iemand van onze AdviesRaad.

Vragen die gesteld worden aan de AdviesRaad komen binnen op kantoor. De mensen op kantoor leggen de vraag anoniem voor aan een lid van de AdviesRaad. Als men op kantoor een antwoord heeft ontvangen, wordt dat teruggekoppeld naar de vraagsteller. 

Stel uw vraag  

Van belang is in elk geval dat de vraag duidelijk is en er voldoende achtergrondinformatie wordt verstrekt. Er zijn meerdere mogelijkheden:

Heeft uw behandelaar een vraag? Laat hem of haar dan contact opnemen via info@sarcoidose.nl. Wie er benaderbaar zijn voor vragen vindt u via deze link. 

Back To Top