Skip to content

Uw gegevens
Toelichting: Deze stemming is alleen toegankelijk voor leden van Sarcoidose.nl. Bovendien kan elk lid (behoudens volmachten) slechts één stem uitbrengen. We gebruiken uw gegevens om dit te kunnen controler
MM slash DD slash JJJJ
Om te stemmen namens een ander lid is een schriftelijke verklaring van het betreffende lid nodig waarin het betreffende lid u machtigt.
Agendapunt 1 - Benoeming van de voorzitter van deze vergadering
Toelichting: Volgens de statuten leidt de voorzitter van de vereniging de algemene vergadering. Het bestuur vraagt u om In te stemmen met het aanstellen van Rinus van den Berge als voorzitter van de vergadering.
Het bestuur adviseert om in te stemmen met het benoemen van de dagvoorzitter van deze vergadering.(Vereist)
Agendapunt 2 - Vaststellen van de notulen van de ALV van 6 mei 2023
Toelichting: Het bestuur legt u de notulen voor van de Algemene vergadering van 6 mei 2023. Met uw goedkeuring worden deze notulen formeel vastgesteld.
Het bestuur adviseert om de notulen van de vorige ALV goed te keuren(Vereist)
Agendapunt 4 - Jaarverslag 2023 (inclusief het financiële verslag)
Toelichting: Het bestuur legt u het jaarverslag van 2023 voor.
Het bestuur adviseert om in te stemmen met het jaarverslag van 2023.(Vereist)
Daarmee is ook de jaarrekening 2023 vastgesteld.
Agendapunt 5 - Verlening decharge
Toelichting: Het bestuur vraagt de Vergadering om de leden van het bestuur decharge te verlenen over het gevoerde beleid over 2023.
Het bestuur adviseert om de decharge te verlenen.(Vereist)
Het bestuur adviseert om de decharge te verlenen.
De contributie wordt conform een eerder besluit van de Vergadering jaarlijks verhoogd met de Consumentenprijsindex (CPI) en daarbij afgerond op hele euro’s. Het uitgangspunt voor de contributie van 2023 bedroeg vorig jaar € 36,65. De minimale contributie voor 2025 is op basis daarvan door de Vergadering vastgesteld op € 38. Over 2023 is de CPI door het CBS bepaald op 3,8%. Daarmee zou de contributie voor 2025 uitkomen op € 38,03 .
Het bestuur adviseert om in te stemmen met de verhoging van de contributie met 1 euro naar € 38.(Vereist)
Agendapunt 7 - Aanpassingen van de bestuurssamenstelling
Op dit moment is Karst van der Weide penningmeester. Deze termijn loopt af. Karst stelt zich herkiesbaar voor een periode van drie jaar.
Het bestuur adviseert om in te stemmen met de voordracht van Karst van der Weide in de functie van penningmeester.(Vereist)
Agendapunt 7b - Aanpassingen van de bestuurssamenstelling: Benoeming van Renate Aarts in de functie van algemeen bestuurslid voor de periode van drie jaar.
Toelichting: Het bestuur draagt Renate Aarts voor als bestuurslid.
Toelichting: Het bestuur draagt Renate Aarts voor als bestuurslid.(Vereist)
Agendapunt 7c - Aanpassingen van de bestuurssamenstelling: Benoeming van Rinus van den Berge in de tijdelijke functie van interim-Voorzitter.
Toelichting: Het bestuur draagt Rinus van den Berge voor als interim-voorzitter. Lees meer over Rinus
Het bestuur adviseert om in te stemmen met de voordracht van Rinus van den Berge.(Vereist)
Hartelijk dank voor uw stem!
Back To Top