Training ‘Omgaan met sarcoïdose’

  • Laatst bijgewerkt:
  • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel

Als u geconfronteerd wordt met de diagnose sarcoïdose is er veel onzekerheid: Wat betekent dit voor uw dagelijks leven, voor uw werk en uw relatie? Hoe gaat u om met deze nieuwe grillige situatie, met uw ziekte of die van uw partner en de onzekerheid?

De SBN organiseert twee keer per jaar de training ‘Omgaan met sarcoïdose’. Deze training is toegankelijk voor leden en hun eventuele partners of andere betrokkenen. Het doel van de training is de verbetering van kwaliteit van leven en het maximaal leren benutten van uw kwaliteiten en mogelijkheden! Want ook al heeft u (of uw partner) sarcoïdose, dat wil nog niet zeggen dat uw mogelijkheden zijn opgehouden. De training bestaat steeds uit drie dagen waarvan de eerste twee dagen aaneengesloten zijn. Zij worden gegeven door traininers die zelf ook sarcoïdose hebben.

Er is volop gelegenheid ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers en de trainers. In de training komen tal van aspecten aan de orde:

  • Wat betekent het om sarcoïdose te hebben?
  • Wat ervaart u als belemmeringen in het dagelijks functioneren?
  • Heeft het hebben van een ziekte ook positieve kanten en welke zijn dat dan?
  • Wat vertelt u aan uw familie of werkgever en wat wilt u liever niet kwijt?
  • Wat verwacht u van uw partner en wat zijn de verwachtingen van uw partner?
  • Hoe kunt u ervoor zorgen dat u een adequaat antwoord op uw vraag krijgt bij de huisarts, longarts of internist?
  • Maar vooral: bent u een mens met een ziekte of bent u een patiënt?

De training kost de SBN circa € 275,– per persoon. Als lid van onze vereniging kunt u deelnemen voor € 100,– per persoon (2017). Deze kosten zijn een bijdrage in de kosten voor de overnachting en de catering. Sommige zorgverzekeraars vergoeden de training vanuit uw aanvullende verzekering.

Twee trainingen per jaar 

Elk jaar vinden er twee trainingen plaats, een in het voorjaar en een in het najaar. De voorjaarstraining in 2017 vindt plaats in Geldrop (Noord Brabant) op 3 en 4 maart met de derde dag op 22 april. De najaarstraining in 2017 is gepland op 29 en 30 september met de derde dag op 11 november. Deze training vindt plaats in Steenwijk –  De Bult (Overijssel).

Wil je deelnemen aan de training? Laat je dan op de wachlijst plaatsen. Zo kunnen we rekening houden met je woonplaats bij het zoeken van een geschikte locatie.

Lees meer over de training ‘Omgaan met sarcoïdose’

Aanmelden, of vrijblijvend op de wachtlijst? Mail het secretariaat of bel 033 247 1467.

Delen