skip to Main Content

Sarcoïdose & Gezin

« Terug naar artikel

De meeste mensen die de diagnose sarcoidose krijgen zijn in de leeftijd van twintig tot veertig jaar. Het gaat dus vaak om jonge gezinnen of mensen met een kinderwens. Voor de meeste van hen is het gezinsleven, al dan niet in combinatie met een baan, door de sarcoïdose een behoorlijke opgave geworden.

De sarcoïdosevermoeidheid kan ervoor zorgen dat de eenvoudigste handelingen veel wilskracht en planning vragen. Hierdoor wordt ook de mentale belasting groter. Het omgaan met een ziekte die zoveel invloed heeft op het dagelijks leven is voor de patiënt zelf niet makkelijk, maar ook binnen het gezin heeft het invloed. Veel mensen met sarcoïdose ervaren een schuldgevoel naar hun partner en/of de kinderen en hebben het gevoel hen niet met hun problemen te willen belasten.

Ook het sociale leven komt onder druk te staan, want als je al moet plannen wanneer je je boodschappen kunt doen dan is een bioscoop pakken met vrienden of vriendinnen een stuk verder uit beeld. De wereld wordt daardoor makkelijk kleiner.

Kinderwens en zwangerschap

Zwangerschap en sarcoïdose
Mocht u zwanger zijn of willen worden, bespreek dit dan met uw specialist. Sarcoïdose heeft doorgaans geen invloed op de vruchtbaarheid en vormt geen belemmering voor de geboorte van een gezond kind. Tijdens een zwangerschap wordt vaak zelfs een afname van de activiteit van sarcoïdose gezien. Na de geboorte is het wel verstandig te kijken of de activiteit van sarcoïdose niet weer toeneemt.

Indien de longcapaciteit van de patiënte ernstig is aangetast wordt een zwangerschap afgeraden. Indien een patiënte met een dergelijke verminderde longcapaciteit toch zwanger wordt, is het advies de bevalling te laten geschieden met behulp van een keizersnede om de belasting voor de patiënte zo veel mogelijk te beperken.

In ieder geval wordt mannen en vrouwen met klem aanbevolen om tijdensen nog zes maanden na het gebruik van immunosuppressiva zoals methotrexaat zwangerschap te voorkomen.

Medicatie en zwangerschap
Via de navelstreng en moedermelk kunnen kinderen medicijnen die de moeder slikt binnenkrijgen. Dit kan schadelijke gevolgen hebben voor het (ongeboren) kind. Als u zwanger wilt worden of bent, overleg dan met uw arts of u bepaalde medicijnen mag (blijven)

Lees ook de folder ‘Sarcoïdose en kinderwens’
Back To Top