Ga naar hoofdinhoud

Laatst geupdate op 10 juli, 2021

Voor zorgverleners

Als zorgverlener zijn er vele aandoeningen die u vaker tegen zult komen dan sarcoïdose. We zijn daarom blij dat u onze site hebt weten te vinden.

Er zijn drie erkende expertisecentra voor sarcoïdose in Nederland. Dit zijn het St Antoniusziekenhuis in Nieuwegein, het Erasmus MC in Rotterdam en het AUMC in Amsterdam (Locatie AMC). Daarbij is het AUMC specifiek erkend voor neurosarcoïdose. In de expertisecentra wordt hard gewerkt aan het opbouwen en uitbouwen van een zorgnetwerk voor sarcoïdose om daarmee te zorgen dat de patiënten passende zorg dicht bij huis kunnen ontvangen.

Lees meer over het expertisecentrum Interstitiële longziekten in het St Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein

Lees meer over het Sarcoïdosecentrum van het Erasmus MC in Rotterdam

Lees meer over het expertisecentrum in het AUMC in Amsterdam

Bij de zorgvraag voor een systeemaandoening als sarcoïdose zijn vaak meerdere zorgdisciplines betrokken. Veel van deze disciplines zijn vertegenwoordigd in onze AdviesRaad (AR), daarnaast hebben ook niet medische disciplines zitting in de AR. De leden van onze Adviesraad zijn bereikbaar voor collegiaal overleg over sarcoïdose. Ons secretariaat brengt u graag met hen in contact.

Lees meer over de Sarcoidose.nl AdviesRaad

Informatiebrochure voor sarcoïdosezorg in de eerste lijn

Het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), Sarcoidose.nl en de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) hebben samen deze brochure speciaal voor de eerstelijns sarcoïdosezorg ontwikkeld. Deze brochure is met name voor huisartsen en is door de NHG opgenomen in haar richtlijnen voor zeldzame ziekten.

In de brochure vindt u praktische handvatten voor de huisartsgeneeskundige behandeling en begeleiding van de patiënt en zijn/haar naasten. Het heeft de voorkeur dat de coördinatie in overleg met een gespecialiseerde behandelaar en patiënt afgestemd wordt op de behoefte van die patiënt.

Bekijk de Huisartsenbrochure

Foldermateriaal voor patiënten

Sarcoidose.nl heeft een complete folderserie met informatiemateriaal voor (nieuwe) patiënten. Als zorgprofessional kunt u de gedrukte exemplaren van een deel van dit foldermateriaal bij ons aanvragen.

Lees meer en bestel onze folders voor patiënten

Back To Top