Websitevoorwaarden

  • Laatst bijgewerkt:
  • Gepubliceerd:
« Terug naar artikel

Wanneer je deze website bezoekt betekent dit dat je akkoord gaat met de voorwaarden die in deze websitevoorwaarden beschreven staan.

Doelstelling

Met deze website heeft de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland (SBN) als doel om mensen met sarcoïdose, hun sociale en maatschappelijke omgeving, zorgverleners en andere belanghebbenden van actuele en betrouwbare informatie te voorzien over sarcoïdose. Deze informatie kan zowel medisch als praktisch van aard zijn. De aangeboden informatie is bedoeld ter ondersteuning en zeker niet ter vervanging van de relatie tussen de patiënt en zijn of haar behandelend arts(en).

Copyright

Niets uit de website www.sarcoidose.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch of door fotokopieën, opname, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever: Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland.

Neem contact op

Disclaimer

De SBN besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle door haar gepubliceerde data. De medische informatie in het deel ‘Over sarcoïdose’ is opgesteld en gecontroleerd door artsen (veelal uit de SBN AdviesRaad) en wordt met regelmaat aangepast aan nieuwe ontwikkelingen. Echter, onjuistheden kunnen voorkomen. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleent. De Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet, alsmede technische storingen.

Invloeden

De SBN is een patiëntenvereniging zonder winstoogmerk. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, subsidies, donaties, rentebaten en giften. Er kan geen invloed uitgeoefend worden op de inhoud van de website door enig bedrijf of organisatie.

Verwijzingen

De website van de SBN bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van de SBN liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor onze achterban. De SBN is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. De SBN geeft geen garantie noch aanvaardt zij enige aansprakelijkheid m.b.t. de inhoud, data, adviezen, verklaringen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die lokaal in de cache van uw internetbrowser worden opgeslagen. Cookies vereenvoudigen het gebruik van websites die u al eerder hebt bezocht. De meeste browsers zijn zo ingesteld dat cookies automatisch worden toegestaan. U kunt echter ook altijd de instellingen van uw browser zo aanpassen dat het opslaan van cookies wordt geblokkeerd of dat de browser u over de plaatsing van cookies informeert.

De SBN maakt gebruik van twee type cookies

  1. Cookies om ingelogd te blijven zonder opnieuw in te loggen; bijvoorbeeld voor leden die inloggen op www.sarcoidose.nl, of het forum
  2. Cookies voor bezoekersstatistieken van de website.

De SBN maakt geen gebruik van cookies om profielen te maken van bezoekers, advertenties op maat te presenteren of surfgegevens aan derden te verstrekken.

Redactie en beheer

Het webbeheer en de webredactie van deze site zijn in handen van SBN vrijwilligers. Het technische beheer van de site gebeurt door de webbeheerder, die is te bereiken via: webmaster@sarcoidose.nl. Voor vragen over de inhoud van de website kun je bij de webredactie terecht: webredactie@sarcoidose.nl.

Privacy

De SBN hecht veel waarde aan een goede bescherming van de gegevens vaan haar leden, websitebezoekers en andere mensen die bij de vereniging betrokken zijn. Je vindt ons privacybeleid in de privacyverklaring.

Delen